ATTRACTIEF ETALEREN
VAN HET PRODUCT BINNENVAART

INTERVIEW MET MINISTER CORA VAN NIEUWENHUIZEN
Containers van weg naar binnenvaart | Minister Cora van Nieuwenhuizen

We spreken met onze Minister Cora van Nieuwenhuizen over het strategische belang van modal shift als integraal onderdeel van de Goederenvervoeragenda 2050. Ze neemt ons mee en laat ons zien hoe essentieel deze transitie is voor een toekomstig Nederland.

Vier essentiële argumenten vóór modal shift

‘Vervoerders en verladers zijn net zoals u en ik gewoontedieren. Als je jarenlang gewend bent om te trucken, tsja, waarom zou je dat dan anders gaan doen. Juist dáárom is het zo essentieel dat we als overheid laten zien aan de hand van casuïstiek wat die benefits van zo’n transitie van weg naar water (of spoor) zijn. In feite gaat het om het attractief etaleren van het product binnenvaart en spoor. Waarbij de logistieke makelaars als onze ogen en oren een cruciale rol spelen in de regio. Vanuit mijn verantwoordelijke rol zou ik de argumentatie voor modal shift als volgt willen positioneren:

Als eerste de veiligheid. Bedenk je eens hoe rustig het water is in relatie tot het overvolle wegennet. En dan hebben we het niet eens over vervoer van gevaarlijke stoffen zoals bijvoorbeeld tanktransport. Dat zou je toch het liefste willen vervoeren middels die modaliteit waar de kans op incidenten het laagste is.

Als tweede de filedruk, helemaal in combinatie met de aanstaande vervangings- en renovatieopgave van Rijkswaterstaat. Nu is als gevolg van Corona de spits tijdelijk even verdwenen, maar zéker met een alsmaar stijgende bevolkingsgroei is dat vraagstuk echt niet opgelost. Het is en blijft te druk op de weg om alles via die modaliteit te kunnen vervoeren. Vrachtwagens in de file is het laatste wat we moeten willen met elkaar.

Als derde de duurzaamheid. We hebben met elkaar in 2015 in Parijs een klimaatakkoord gesloten. Dus stappen zetten in sustainable transport is gewoon een must. Dat geldt voor het transport van alle goederen. Als je op één schip 250 containers tegelijkertijd kunt vervoeren en je werkt tegelijkertijd aan zero emissie, maak je flinke slagen.

Tot slot de maatschappelijke kosten. Realiseer je eens wat het vrachtverkeer kost in termen van afschrijving van onze kostbare infrastructuur, onze bruggen, kunstwerken en viaducten. De kosten van beheer en onderhoud rijzen gewoon de pan uit. Dat moeten we absoluut zien te beheersen. Daarom wil ik dat zware bulktransport ook niet op de weg hebben. Vanuit het oogpunt van total cost of ownership zou je dat argument ook zwaarwegend moeten meenemen. En dan hebben we het voor het gemak maar even niet over de kosten van de geluidsschermen waar we half Nederland mee moeten uitrusten. Want uiteraard moet je de maatschappelijke kosten van geluidshinder ook laten meewegen in je afweging.

Wat is je droom?

Afsluitend vroegen we de Minister wat er zou moeten staan over 4 jaar na afloop van deze regeling: ‘Dan moet dat target van dagelijks 2.000 TEU ook echt zijn gerealiseerd. En liefst meer natuurlijk opdat we écht kunnen spreken over een doorbraak op vlak van modal shift. Waarin verladers en vervoerders deze modaliteit volmondig hebben omarmd in hun dagelijkse logistieke bedrijfsprocessen’.

Dirk-Jan de Bruijn/Jos Holtus[1]

[1] Zij houden deze interviews vanuit hun ‘trekkende rol’ in het op te zetten Modal Shift programma, geïnitieerd door het samenwerkingsverband ministerie van IenW, Logistieke Alliantie én Topsector Logistiek – zie: www.containersvanwegnaarbinnenvaart.nl. In het kader van dit op te zetten programma worden meerdere bestuurders, ondernemers en experts/influencers geïnterviewd die een rol spelen in het creëren van een doorbraak op in het taaie Modal Shift vraagstuk – zie: https://containersvanwegnaarbinnenvaart.nl/actueel/

Related Posts