DAGELIJKS 2000 TEU VAN DE WEG NAAR HET WATER

ARTIKELEN EVOFENEDEX NR 10
Containers van weg naar binnenvaart | Frank Bruurs

In de afgelopen periode is hard gewerkt aan de praktische vormgeving van de Modal Shift-regeling.

Deze regeling draagt bij aan de klimaatdoelstellingen van de overheid en de vervangings- en renovatieopgave van Rijkswaterstaat om de Nederlandse infrastructuur te renoveren. Doel is het containervervoer op de corridors oost en zuidoost van weg naar binnenvaart te verplaatsen. Bijzonder aan de opzet is dat alle aanbiedende partijen (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg en Gelderland, de Logistieke Alliantie en de Topsector Logistiek) hun krachten hebben gebundeld met de doelgroep: vervoerders en verladers. Gezamenlijk hebben zij een regeling ontworpen waarmee met een tijdelijke impuls – de regeling loopt van 2021 tot en met 2024 – een permanente transitie wordt beoogd.

De overheid heeft geld beschikbaar gesteld om de aanloopkosten en het aanloopverlies van een modal shift te dekken. Deelnemende bedrijven kunnen met een paar partijen in de keten enkele kleine projecten doen, om te kijken wat de overstap voor hen betekent. Het gemeenschappelijke doel, waaraan ook evofenedex zich heeft gecommitteerd, is dagelijks 2000 teu van de weg naar de binnenvaart te ‘shiften’. Nadere informatie is te verkrijgen via evofenedex, Ton Mooren (t.mooren@evofenedex.nl) of www.containersvanwegnaarbinnenvaart.nl.

Bron: evofenedex magazine 10-2020

Related Posts