LOGISTIEK
MAKELAARS
HELPEN VERDER

Deelnemen aan de modal shift regeling

We hebben een paar vragen op een rij gezet om de Modal Shift Regeling helder en eenvoudig uit te leggen:

De grootste onderhoudsopgave in onze geschiedenis is gestart: Rijkswaterstaat vervangt en renoveert de komende jaren meer dan 100 bruggen, tunnels, sluizen en viaducten. Dat betekent enorm oponthoud voor vervoer over de weg. Bovendien zal het goederenvervoer structureel groeien. Dit heeft bij elkaar grote gevolgen voor de bereikbaarheid van stedelijke gebieden en havens in de Randstad. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil verkeersopstoppingen terugdringen door vervoer via water en spoor te subsidiëren. Daarnaast is het ook een manier om goederenvervoer te verduurzamen.

U kunt deelnemen aan de subsidie wanneer u vrachtvervoer verplaatst van weg naar binnenvaart of spoor. De subsidie geldt voor de route tussen de Rotterdamse haven en Duitsland, via de regio’s Arnhem-Nijmegen en Venlo. Daarnaast geldt de regeling voor heel Nederland wanneer u besluit uw goederen van de weg naar het spoor te verplaatsen.

De regeling is primair bedoeld voor vervoer van goederen in containers. Voor kleinere en middelgrote transporten ligt een shift naar water of spoor niet voor de hand, dus daarom wil deze regeling verladers helpen om ladingen te bundelen. Daarom geldt de subsidie ook voor activiteiten die direct vracht bundelen én voor activiteiten die dit proces ondersteunen (bijvoorbeeld met digitale middelen). Op deze manier kunt u kennismaken met de binnenvaart en het spoor als transportmodaliteit. De intentie is dat verladers dit ook op lange termijn als reëel alternatief voor het gebruikelijke wegvervoer te zien. Tot slot komen bulktransporten in aanmerking wanneer ze een bovengemiddelde bijdrage aan de modal shift naar de binnenvaart of spoor leveren.

De regeling wil barrières om voor binnenvaart of spoor te kiezen wegnemen. U kunt een bijdrage krijgen voor de aanloopkosten die u maakt om vracht te bundelen of te verplaatsen. Het kan ook gaan om een tegemoetkoming voor investeringen en de aanpassing van bedrijfsprocessen om de shift mogelijk te maken. Tot slot kunt u denken aan kosten voor opslag en overslagfaciliteiten. De subsidie wordt voor maximaal 24 maanden toegekend.

De regeling is tijdelijk van kracht. U kunt uw aanvraag tot 1 september 2021 indienen. Uiterlijk 31 december 2021 worden de subsidies toegekend.

Baseer uw aanvraag op een concreet voorstel om vracht te verplaatsen van de weg naar het water en/of het spoor. Dien uw aanvraag in bij uitvoeringsorganisatie Connekt. Wilt u hulp bij het verkennen, organiseren en benutten van de mogelijkheden voor modal shift, dan kunt terecht bij een onafhankelijke logistiek makelaar.

 

Kosten, duurzaamheid en voorspelbaarheid?

We weten dat voor een ondernemer aspecten als kosten, duurzaamheid, voorspelbaarheid belangrijk zijn. De logistiek makelaars kijken graag binnen de realiteit van die ondernemer naar wat er mogelijk is.

 • Hoe staat het met de kosten en betrouwbaarheid van hun huidige transport over de weg?
 • Hoeveel bedraagt de CO2-uitstoot van hun vervoer nu?

Op neutrale wijze zetten wij die gegevens af tegen vervoer van dezelfde hoeveelheid vracht, maar dan over water. Door inzicht te verschaffen in de logistieke stromen van een bedrijf en de daarbij behorende cijfers, kunnen logistiek makelaars goed onderbouwen hoe en waarom Modal Shift kan bijdragen aan een grotere toekomstbestendigheid van hun bedrijf en sector.


Meer weten: Maak gebruik van het onderstaande contactformulier of bekijk een praktijkvoorbeeld  Deelnemen? Vraag het een logistiek makelaar

  Logistiek makelaars zorgen ervoor dat alle relevante partijen worden benaderd en geïnformeerd over Modal Shift. Er worden door de overheid middelen beschikbaar gesteld in de vorm van een regeling die helpt om aanloopkosten en aanloopverlies te dekken. Je hoeft niet in één keer je hele bedrijf om te gooien, maar kunt met een paar partijen in de keten een paar kleine projecten doen, om te kijken wat Modal Shift voor je bedrijf betekent en hoe je het in de toekomst kunt toepassen.

  Indien je interesse hebt om mee te doen met jouw organisatie, maar niet waar je moet beginnen, neem dan contact op met een Logistiek Makelaar in jouw regio. (zie kaart)

  Frans van den Boomen
  Lean & Green Off Road
  Tel. 06 46976386
  Miranda Volker
  Bureau Voorlichting Binnenvaart
  Tel. 06 46718482
  Containers van weg naar binnenvaart | Kaart logistiek makelaars Modal Shift

  VOOR IEDEREEN!

  Iedereen kan deelnemen. Er is niet alleen een rol voor grotere bedrijven, of vervoerders, maar ook voor MKB bedrijven, verladers, havenbedrijven, binnenvaartschippers, gemeenten, kortom, iedereen betrokken is bij containervervoer binnen de corridors Oost en Zuid-Oost.

  EENVOUDIG

  Samen met een logistiek makelaar breng je jou logistieke proces in kaart en kijk je waar binnenvaart een goed en gunstig alternatief is voor jou bedrijf of organisatie. Bekijk ook eens onze interviews met bestuurders, ondernemers en experts op het gebied van Modal Shift.

  Containers van weg naar binnenvaart | Minder slijtage wegdek

  MINDER SLIJTAGE WEGDEK

  Containers van weg naar binnenvaart | Verbeterde mobiliteit

  VERBETERDE MOBILITEIT

  Containers van weg naar binnenvaart | Positief duurzaam imago

  POSITIEF DUURZAAM IMAGO

  Containers van weg naar binnenvaart | Minder oponthoud

  MINDER OPONTHOUD

  Containers van weg naar binnenvaart | Efficiente logistieke keten

  EFFICIENTE LOGISTIEKE KETEN

  Containers van weg naar binnenvaart | Minder co2 uitstoot

  MINDER CO2 UITSTOOT