MODAL SHIFT ÉCHT ALLEEN
ALS HET LEIDT TOT EEN OPTIMUM

INTERVIEW MET ELISABETH POST
Containers van weg naar binnenvaart | Elisabeth Post

Modal optimalisatie

We spreken met Elisabeth Post in het TLN-kantoor in een zonovergoten Zoetermeer. Ze valt met de deur in huis. ‘Leuk en aardig, maar ik heb een hekel aan het woord modal shift! Modal shift is een begrip dat mij de indruk geeft dat de wereld van de logistiek zo maar maakbaar zou zijn. En dat is het gewoon niet. Ik vind ‘modal optimum’ dan ook een veel betere term die het doel in plaats van het middel beschrijft. En dit doel is wat ons als TLN en de sector drijft’. Daar kunnen we natuurlijk weinig op afdingen. Het brengt onze discussie op een belangrijke aanleiding om nu stevig op modal shift in te zetten, te weten de Vervangings- en Renovatie opgave van Rijkswaterstaat. Dit is een mogelijke versneller om te komen tot een evenwichtiger logistiek systeem met goed werkende modaliteiten – naadloos passend bij de benodigde vervoerskwaliteit. Maar Elisabeth is stellig over de juistheid van dit uitgangspunt. ‘Volgens mij illustreert dit de noodzaak van een integralere benadering van onderhoud, in plaats van het nu geforceerd mitigeren van de overlast veroorzaakt door achterstallig onderhoud. Dit had dus veel eerder geagendeerd moeten worden. Maar goed, het probleem is er nu eenmaal.’

Equal level playing field

‘Verladers kiezen de snelste, schoonste en betrouwbaarste manier van transport tegen passende kosten. Het opleggen van een modaliteit of een modal shift gaat dit niet veranderen. En het aanpassen van een level playing field ten nadele van een modaliteit is uiteraard ongewenst.’ De term level playing field valt vaak in dit gesprek, maar ook in onze andere interviews. ‘Ik zou het moeilijk uitlegbaar vinden indien we zaken als verduurzaming van de binnenvaart zouden gaan subsidiëren, terwijl de wegtransportsector dit op eigen kosten tot en met Euro6 heeft moeten doen. De duurzaamheidsvoordelen van de gemiddelde binnenvaartvloot is discutabel vergeleken met de vrachtwagenvloot in Nederland’. Het level playing field definieert Elisabeth breed: ‘denk bijvoorbeeld ook aan het mobility package dat we recent hebben afgesproken voor het wegtransport waarmee we allerlei (sociale) misstanden willen uitbannen. Uiteraard gaat dit gepaard met een stijging van kosten voor het wegvervoer. Maar in een écht level playing field zou je dit ook voor de binnenvaartsector moeten afspreken.’

Niet of-of, maar én-én

Elisabeth benadrukt dat zij niet tegen binnenvaart is, sterker nog: TLN pleit voor een professioneel georganiseerd en afgestemd logistiek systeem met geoptimaliseerde modaliteiten. Op het gebied van de binnenvaart is daar nog een wereld te winnen: verduurzaming, een goed inland terminal netwerk, veilige wachtplaatsen en een strak beheer- en onderhoudsprogramma voor de vaarwegen. ‘Een geoptimaliseerde logistieke en mobiliteitsinfrastructuur is cruciaal om bijvoorbeeld de enorme woningbouwopgave in de noordelijke Randstad te kunnen gaan faciliteren. Experts beweren namelijk dat die 240.000 nieuwe woningen een stijging van de goederenstroom laten zien van maar liefst 26%! Een enorme groei in het vervoer van mensen en goederen staat ons te wachten in het komend decennium. Het is én-én, we hebben niet de luxe om te kiezen of te shiften, het is echt alle hens aan dek.’

 


 

Dirk-Jan de Bruijn/Michiel Jak[1]

[1] Zij houden deze interviews vanuit hun ‘trekkende rol’ in het op te zetten Modal Shift programma, geïnitieerd door het samenwerkingsverband ministerie van IenW, Logistieke Alliantie én Topsector Logistiek – zie: www.containersvanwegnaarbinnenvaart.nl. In het kader van dit op te zetten programma worden meerdere bestuurders, ondernemers en experts/influencers geïnterviewd die een rol spelen in het creëren van een doorbraak op in het taaie Modal Shift vraagstuk – zie: https://containersvanwegnaarbinnenvaart.nl/actueel/

Related Posts