PATRONEN DOORBREKEN DOOR KEUZES TE MAKEN

INTERVIEW MET CHRISTIANNE VAN DER WAL
Containers van weg naar binnenvaart | Christianne van der Wal

In gesprek met Christianne van der Wal, gedeputeerde Provincie Gelderland

We videobellen met de gedeputeerde op de achterbank op weg naar het Provinciehuis. Van der Wal spreekt met vurig enthousiasme en kennis van zaken over de rol die de Provincie Gelderland speelt in de internationale verbindingen met het achterland.

Strategisch belang

‘Corridors naar het achterland zijn door de ligging van Gelderland vanzelfsprekend belangrijk. Hierom is de provincie ook voorzitter van de Europese Rhine-Alpine corridor en zetten wij ons sterk in voor de samenwerking tussen overheid en marktpartijen binnen de Goederenvervoercorridor Oost van Rotterdam tot Duitsland’. Toch is logistiek een relatief nieuw thema op de provinciale beleidsagenda waar Van der Wal zich hard voor heeft gemaakt en ook zwaar in investeert. Het thema wordt breed gedragen en heeft binnen Gelderland vorm gekregen in de Logistics Valley. ‘In Logistics Valley komen het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen -zoals de HAN- samen. Het verbinden van deze drie groepen is noodzakelijk om te weten wat er speelt, nodig is en kan’.

Logistiek makelaars

Bij het verbinden binnen de Logistics Valley spelen de modal shift makelaars een belangrijke rol. ‘Ik ben echt fan van de makelaars die de verladers en vervoerders bij elkaar brengen om de slimste en meest efficiënte manier voor goederenvervoer te kiezen. Ik vind het belangrijk dat partijen moeten kunnen kiezen tussen vervoer over de weg, het water of per spoor. De landelijke Modal Shift regeling help bij het kiezen voor vervoer over het water. Hoe mooi zou het zijn als de regeling ook ondersteund in de keuze voor het vervoer van goederen  per spoor?’.

Corridor provincies

‘Ik heb recent de andere drie corridorprovincies (Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg) uitgenodigd om elkaars visies en uitdagingen naast elkaar te leggen. We zien dat er veel gebeurd op het gebied van bijvoorbeeld het realiseren van truck parkings, Clean Energy Hubs (tanklocaties voor duurzame brandstoffen), het verbeteren van havens en kades en het versterken van de logistieke knooppunten binnen de corridors. Hierin kunnen we veel meer met elkaar optrekken en het corridor-denken (en dat is zeker géén tunnelvisie!) helpt geweldig goed daarbij’. De overheden moeten zorgen voor de geschikte infrastructuur en voorzieningen, de ondernemers kiezen de modaliteit vanuit hun business – passend in de maatschappelijke opgaves op het vlak van duurzaamheid, doorstroming en veiligheid. ‘En dat betekent dat binnenvaart en spoor beiden een goed product moeten kunnen leveren’.

Multimodaal

‘In de visie Bereikbaar Gelderland proberen we meer niet te denken vanuit traditionele modaliteiten, maar vanuit de goederenstroom op een robuuste corridor. Ondernemers kiezen de meest geschikte modaliteit op basis van efficiëntie en gewenning. Dáár moet dan ook de doorbraak komen: het doorbreken van het patroon van keuze van de modaliteit op basis van wat het beste is in plaats van wat je gewend bent! Dát zou ook m’n droom zijn wat we over 4 jaar met elkaar gerealiseerd moeten hebben’.

 


 

Dirk-Jan de Bruijn/Michiel Jak[1]

[1] Zij houden deze interviews vanuit hun ‘trekkende rol’ in het op te zetten Modal Shift programma, geïnitieerd door het samenwerkingsverband ministerie van IenW, Logistieke Alliantie én Topsector Logistiek – zie: www.containersvanwegnaarbinnenvaart.nl. In het kader van dit op te zetten programma worden meerdere bestuurders, ondernemers en experts/influencers geïnterviewd die een rol spelen in het creëren van een doorbraak op in het taaie Modal Shift vraagstuk – zie: https://containersvanwegnaarbinnenvaart.nl/actueel/

Related Posts